Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppdaterad hälsoekonomisk bedömning av Lucentis RVO

TLV är nu klara med sitt hälsoekonomiska kunskapsunderlag för Lucentis vid synnedsättning på grund av en svullnad i gula fläcken (makulaödem) orsakad av tilltäppningar i ögats vener i näthinnan (retinal venocklusion, RVO).

Lucentis (ranibizumab) är ett läkemedel som injiceras i ögat för behandling av svullnad i gula fläcken (makulaödem). Obehandlat makulaödem kan försämra synskärpan i det centrala synfältet och leda till svår synnedsättning.

Lucentis har jämförts dels med observation vid tilltäppning av centralvenen (central vensocklusion) och med laserbehandling vid tilltäppning av grenvenen (grenvensocklusion).

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY blir 540 000 kronor vid behandling av ödem på grund av central venocklusion och 890 000 kronor vid grenvensocklusion. Priset som använts på Lucentis i analyserna är 8 909,50 kr/förpackning.

Sidinformation


Publicerad
29 november 2013