Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Ozurdex

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Ozurdex som används vid behandling av vuxna patienter med makulaödem (svullnad i gula fläcken) på grund av retinal venocklusion (RVO), det vill säga tilltäppningar i ögats vener.

Vid en centralvenstrombos (CRVO) sitter tilltäppningen i centralvenen och påverkar större delen av näthinnan. Vid en grenvenstrombos (BRVO) sitter tilltäppningen i en av grenvenerna i ögat.
 
Jämfört med simulerade injektioner hos personer med makulaödem orsakat av RVO har Ozurdex visat sig förbättra synskärpan.
 
För CRVO har vi jämfört med behandlingen bästa möjliga omvårdnad och med läkemedlet Lucentis. Vid BRVO har vi jämfört med laser samt med Lucentis.

Eftersom det saknas direkt jämförande studier mellan Lucentis och Ozurdex har företaget kommit in med en nätverksanalys (indirekt jämförelse). Den visar på en sämre effekt för Ozurdex, men på grund av mycket stora skillnader i studiedesign och studiepopulationer blir resultaten mycket osäkra och svårtolkade vilket gör att det svårt att dra några säkra slutsatser ifrån den.

Baserat på ovan nämnda nätverksanalys visar den hälsoekonomiska utvärderingen att Ozurdex har en sämre effekt till ett lägre pris än Lucentis.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2013