Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Vidaza

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Vidaza (azacitidin) som används för behandling av myelodysplastiskt syndrom (MDS).

MDS är en grupp sjukdomar som beror på att blodbildande celler i benmärgen inte producera friska blodkroppar. Detta resulterar i bland annat blodbrist och en ökad risk för infektioner och blödningar.

Azacitidin har visat på en total ökad överlevnad med 9,4 månader i median jämfört med den vanliga behandlingen som består av tre olika behandlingsalternativ, bästa möjliga omvårdnad (BSC), lågdos cellgifter (LDC) eller standarddos cellgifter (SDC).

Den viktigaste hälsoekonomiska faktorn som påverkar kostnadseffektiviteten mest är hur lång överlevnad patienterna får med Vidaza.

  • Jämfört med BSC kostar Vidaza 1 140 000 kronor per QALY
  • Jämfört med SDC kostar Vidaza 1 060 000 kronor per QALY
  • Jämfört med LDC kostar Vidaza 890 000 kronor per QALY

Osäkerheten i resultaten är mycket hög. Osäkerheten beror främst på osäkerhet gällande överlevnad.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2013