Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Lemtrada

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Lemtrada (alemtuzumab) som används för behandling av vuxna med skovvis förlöpande MS med aktiv sjukdom.

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet, myelinet, runt nervtrådarna. Detta gör att impulserna i nerverna inte leds fram på normalt sätt. De inflammatoriska processerna gör att nervcellerna så småningom skadas och förstörs vilket leder till förlust av neurologiska funktioner.

Lemtrada minskar risken för skov (attacker med symtom) jämfört mot när man använder interferon beta 1a, ett annat läkemedel som kan användas vid skovvis förlöpande MS. Lemtrada minskar även risken för funktionsnedsättning jämfört med interferon beta 1a hos patienter som tidigare fått behandling med interferon beta eller glatirameracetat för MS.

Lemtrada jämfört med Tysabri

Det är ännu inte klart vilken plats Lemtrada får i terapin. Lemtrada bedöms dock initialt att i första hand bli ett preparat för patienter med mycket aktiv skovvis förlöpande MS som inte svarar tillräckligt på behandlingar med intereferon beta och glatirameracetat. Därför har TLV bedömt att Tysabri är det mest relevanta jämförelsealternativet.

I indirekta jämförelser är effekten på skov och funktionsnedsättning likvärdig mellan Lemtrada och Tysabri. Biverkningsprofil och behandlingsavhopp skiljer sig dock mellan de båda behandlingarna.

I den hälsoekonomiska modellen jämförs behandlingseffekter och kostnader med Lemtrada gentemot behandlingseffekter och kostnader med Tysabri. Resultaten från modellen visar att behandling med Lemtrada är förknippat med en lägre kostnad än behandling med Tysabri (ungefär 520 000 kronor lägre).

Skillnaden i kostnader ligger främst i att direkta sjukvårdskostnader är högre med Tysabri än med Lemtrada. Behandling med Lemtrada leder även till en liten livskvalitetsvinst i jämförelse med Tysabri.

Sidinformation


Publicerad
20 februari 2014