Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Yervoy (utökad indikation)

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Yervoy (ipilimumab).

Läkemedlet används för behandling av avancerad hudcancer (melanom) som inte går att operera eller som har spridit sig (metastaserande). TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög.

Indikationen för Yervoy var tidigare begränsad för användning i andra linjen, det vill säga till patienter som genomgått tidigare behandling. TLV publicerade år 2012 ett kunskapsunderlag för Yervoy i andra linjen. Indikationen har nu utökats till behandling även i första linjen, patienter som inte fått tidigare behandling, vilket är det som utvärderats i detta kunskapsunderlag.

Totalöverlevnad vid första linjens behandling med Yervoy är liknande den som rapporterats i andra linjen och ligger i median på 13,5 månader. Andelen patienter som lever efter två år är cirka 30 procent. Långtidsuppföljningar tyder på att överlevnaden planar ut efter ungefär två år och ligger på cirka 20 procent efter fem år.

TLV bedömer att den mest relevanta jämförelsen till Yervoy är att hälften av patienterna behandlas med dakarbazin och att hälften av patienterna behandlas med vemurafenib (Zelboraf). Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Yervoy bedöms vara ungefär 540 000 kronor vid denna jämförelse, en kostnad per QALY som bedöms vara medelhög.

Osäkerheten i modellen är medelhög, främst på grund av de uppskattningar av långtidseffekter (extrapoleringar) som görs i den hälsoekonomiska modellen för progressionsfri överlevnad (andel personer i livet vars sjukdom inte förvärrats) och total överlevnad (andel personer i livet, oavsett om deras sjukdom förvärrats eller inte).

Sidinformation


Publicerad
20 mars 2014