Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Halaven

TLV:s hälsoekonomiska kunskapsunderlag för läkemedlet Halaven (eribulin) som används för behandling av bröstcancer.

I de kliniska studier som genomförts jämförs Halaven med andra sorters behandlingar som exempelvis läkemedel som innehåller substanserna vinorelbin och capecitabin.

I den studie som ligger till grund för den hälsoekonomiska bedömningen har behandling med Halaven visat en förlängd medianöverlevnad på 2,5 månader jämfört med andra behandlingar vid bröstcancer. När det gäller progressionsfri överlevnad (PFS), det vill säga den tid det tar innan patientens tillstånd försämras, visade Halaven en förlängd median-PFS på 1,5 månader.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) vid behandling med Halaven i jämförelse med vinorelbin är ca 1,4 miljoner kronor.

Den faktor som är mest avgörande för kostnadseffektiviteten av Halaven är prisskillnaden mellan Halaven och jämförelsealternativen.

Kompletterande uppgifter

TLV har blivit ombedda av NLT-gruppen att göra en uppdatering av kunskapsunderlaget för Halaven. Sedan kunskapsunderlaget publicerades har några faktorer som är viktiga för kostnadseffektiviteten förändrats.

  • Priset på jämförelsealternativet capecitabin har sjunkit avsevärt i och med att patentet har gått ut.
  • Företaget har presenterat data som visar att man i det tidigare ärendet överskattade hur stor dos av Halaven som patienterna fick.

I och med det nya priset på capecitabin blir capecitabin det mest relevanta jämförelsealternativet till Halaven. På grund av att dosen kunde skjutas upp eller minskas fick patienterna i genomsnitt 84 procent av den dos man tidigare räknade med. I den nya modellen har vi inte tagit med indirekta kostnader, det vill säga kostnader som uppstår med anledning av att patienterna lever längre.

Med de nya förutsättningarna blir kostnaden per QALY cirka 903.000 kr.

Resultatet av de nya beräkningarna presenteras i filen ”Komplettering Halaven maj 2014” här nedanför.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2014