Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Abraxane

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Abraxane för behandling av patienter med spridd bukspottskörtelcancer.

Abraxane innehåller substansen nab-paklitaxel och används i kombination med läkemedlet Gemcitabin som första linjens behandling, det vill säga en behandling som kan användas utan att ha provat någon annan behandling tidigare, av vuxna patienter med spridd bukspottskörtelcancer.

TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög på grund av att patienterna är svårt sjuka med en låg livskvalitet och kort förväntad överlevnad.

I en studie har behandling med Abraxane i kombination med Gemcitabin jämförts mot behandling med endast Gemcitabin. Studien visade en medianöverlevnad på 8,5 månader för patienter som fick kombinationen, medan patienter som endast fick Gemcitabin hade en medianöverlevnad på 6,7 månader.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Abraxane bedöms vara ungefär 1,4 miljoner kronor, en kostnad per QALY som bedöms vara hög. Osäkerheten i modellen är hög, främst på grund av en osäkerhet kring patienternas livskvalitet.

Sidinformation


Publicerad
8 juli 2014