Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Underlag för beslut av Ilaris vid gikt

TLV har tagit fram ett underlag för beslut i landstingen för läkemedlet Ilaris vid gikt. Ilaris är bland annat avsett för behandling av vuxna patienter med symptom från ofta återkommande attacker av gikt och hos vilka behandling med andra läkemedel inte är lämplig, inte tolereras eller inte ger önskad behandlingseffekt.

Ilaris innehåller substansen kanakinumab och har flera olika användningsområden. Det användningsområde som utvärderas i detta kunskapsunderlag är behandling av gikt.

Företaget har inte kommit in med någon hälsoekonomisk modell eller något resonemang kring hälsoekonomin för sjukdomen och därför kan inte TLV göra en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet. Istället presenterar TLV endast kostnaderna för själva läkemedlet.


Indikation enligt produktresumén: Ilaris är avsett för symtomatisk behandling av vuxna patienter med frekventa attacker av giktartrit (minst 3 attacker under de senaste 12 månaderna) hos vilka antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) och kolkicin är kontraindicerade, inte tolereras, eller inte ger adekvat respons och hos vilka upprepade kurer med kortikosteroider inte är lämpliga.

Sidinformation


Publicerad
7 oktober 2014