Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Underlag för beslut av Ilaris vid sJIA

TLV har tagit fram ett underlag för beslut i landstingen för läkemedlet Ilaris vid sJia. Sjukdomen sJIA är en specifik form av barnreumatism där behandling med andra läkemedel inte haft önskad effekt.

Ilaris innehåller substansen kanakinumab och har flera olika användningsområden. Det användningsområde som utvärderas i detta kunskapsunderlag är en form av barnreumatism (sJIA).

Företaget har inte kommit in med någon hälsoekonomisk modell eller något resonemang kring hälsoekonomin för sjukdomen och därför kan inte TLV göra en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet. Istället presenterar TLV endast kostnaderna för själva läkemedlet.


Indikation enligt produktresumén: Ilaris är indicerat för behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Kanakinumab kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Sidinformation


Publicerad
7 oktober 2014