Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Ribovact vid multipelt myelom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Ribovact (bendamustin) för behandling av multipelt myelom, en cancerform i benmärgen som utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.

TLV bedömer att de mest relevanta jämförelsealternativen till Ribovact är substanserna bortezomib, talidomid och lenalidomid. Företaget anser att det inte finns någon effektskillnad mellan Ribovact och dess jämförelsealternativ och har därför kommit in med en enkel kostnadsjämförelse av läkemedlens pris.

En behandling med Ribovact kostar cirka 15 000 kronor per månad medan övriga läkemedel kostar 45 000 till 52 000 kronor per månad.

Sidinformation


Publicerad
6 februari 2015