Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Revestive vid korttarmssyndrom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Revestive som används vid behandling av korttarmssyndrom hos vuxna.

Korttarmssyndrom är ett tillstånd som uppstår när en del av tunntarmen har tagits bort genom operation eller saknas på grund av missbildning. När en del av tunntarmen saknas, finns inte tillräckligt med yta i tarmen för att absorbera alla näringsämnen från födan med näringsbrist som följd.

TLV och företaget är eniga om att parenteral nutrition, näringsdropp som ges direkt i blodet, är det mest relevanta jämförelsealternativet. Eftersom näringsbehovet är individuellt likställer TLV parenteral nutrition med bästa möjliga omvårdnad.

Kostnaden per läkemedelsförpackning är 172 859 kronor AUP för 28 ampuller om 5mg. Enligt företaget kommer behandlingskostanden per patient att bli cirka 2 245 000 SEK per patient och år. På gruppnivå har det inte framkommit något som motiverar behandlingskostnaden ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, även om det kan finnas enskilda patienter som har större nytta av behandlingen.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2015