Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Keytruda vid behandling av patienter med hudcancer.

Keytruda (pembrolizumab) är tänkt att användas som ensam behandling av svårare former av hudcancer.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till döden. Behandlingen är för de flesta av palliativ karaktär och syftar till att lindra symptom och förlänga livet.

TLV bedömer att det finns flera relevanta jämförelsealternativ beroende på när behandlingen med Keytruda sätts in och om man har en specifik genmutation eller inte, så kallad BRAF-mutation.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Keytruda vid första linjens behandling är ungefär 600.000 kronor vid en jämförelse med Yervoy. Vid andra linjens behandling med Keytruda är kostnaden per QALY ungefär 340.000 kronor vid samma behandlingsjämförelse.

Osäkerheten i jämförelsen mot Yervoy är hög och ligger främst i den korta uppföljningstid som den direkt jämförande studien har.

TLV har även utvärderat läkemedlet Opdivo inom klinikläkemedelsuppdraget. Opdivo och Keytruda har samma användningsområde. Det är inte möjligt att utifrån kostnad per vunnet QALY i de två kunskapsunderlagen dra slutsatser om vilken av produkterna som är mest kostnadseffektiv. Däremot skiljer sig behandlingskostnaderna (räknat på listpriser) och hur ofta preparaten behöver administreras produkterna emellan. Se dokumentet Samlad bedömning av Opdivo och Keytruda.

Sidinformation


Publicerad
21 september 2015