Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Cyramza

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Cyramza vid behandling av patienter med cancer i magsäcken eller övergången mellan matstrupe och magsäck som har spridit sig trots tidigare kemoterapi.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till döden. Behandlingen är för de flesta av palliativ karaktär och syftar till att lindra symptom och förlänga livet.

TLV bedömer att det finns flera relevanta jämförelsealternativ i andra linjen, det vill säga till patienter som genomgått tidigare behandling: irinotekan, docetaxel, paklitaxel och bästa möjliga omvårdnad.

TLV är medvetna om att varken irinotekan eller paklitaxel är godkända som behandlingsalternativ i andra linjen av varken magsäckscancer eller cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck  vilket innebär att läkemedlen används utanför sitt godkända användningsområde. Docetaxel är godkänt som behandlingsalternativ i första linjens behandling men inte i andra linjens behandling. Eftersom preparaten framgår som behandlingsalternativ i andra linjen i behandlingsrekommendationer presenterade i kunskapsunderlaget, anser TLV att dessa läkemedel utgör relevanta jämförelsealternativ.

Kostnad

Kostnaden per vunnet QALY för Cyramza i kombination med paklitaxel vid andra linjens behandling bedöms vara ungefär 1,30 miljoner kronor vid en jämförelse mot bästa möjliga omvårdnad när indirekta kostnader inkluderas och ungefär 1,45 miljoner kronor när indirekta kostnader exkluderas.

Kostnaden per vunnet QALY för Cyramza i kombination med paklitaxel vid andra linjens behandling bedöms vara ungefär 1,73 miljoner kronor vid en jämförelse mot docetaxel när indirekta kostnader inkluderas och ungefär 1,88 miljoner kronor när indirekta kostnader exkluderas.

Osäkerhetsfaktor

Osäkerheten i de indirekta jämförelserna mot bästa möjliga omvårdnad och docetaxel är mycket hög och beror främst på de många led som nätverks-metaanalysen har.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2015