Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Avastin

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Avastin (bevacizumab) vid återfallsbehandling av avancerad cancer i äggstockarna, äggledaren och bukhinnan.

Kunskapsunderlaget gäller två patientgrupper: platinumkänsliga som återfallit mer än sex månader efter första linjens platinabehandling och platinumresistenta som återfallit inom sex månader efter platinabehandling.

TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ för de platinumkänsliga patienterna är karboplatin + gemcitabin och för de platinumresistenta paklitaxel. Tillägg med Avastin har för båda patientgrupperna visat en ökad tid från start av behandling till att sjukdomen förvärrasjämfört med jämförelsealternativet.

Priset som används för Avastin i modellerna är 12.067 kronor för en injektionsflaska á 16 ml och 3.331,50 kronor för en injektionsflaska á 4 ml. Osäkerheten i modellerna bedöms som hög och beror på att den effekt Avastin kan tänkas ha märks först i ett senare skede, efter tidsperioden för de kliniska studierna. I båda studierna tilläts cross-over (byte från jämförelsealternativet till Avastin) vilket gör det svårt att dra konkreta slutsatser kring den effekt Avastin kan tänkas ha på total överlevnad.

Kostnaden per vunnet QALY för Avastin i kombination med gemcitabin och karboplatin jämfört med kombinationen gemcitabin och karboplatin hos platinumkänsliga patienter bedöms vara ungefär 1,43 miljoner kronor. Kostnaden per vunnet QALY för Avastin i kombination med paklitaxel jämfört med paklitaxel hos platinumresistenta patienter bedöms vara ungefär 580.000 kronor.

Sidinformation


Publicerad
30 maj 2016