Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Kyprolis (karfilzomib) för behandling av multipelt myelom, en cancerform i benmärgen som utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.

Kyprolis används för att behandla multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga livet.

Kyprolis som ska användas i kombination med två andra läkemedel, lenalidomid och dexametason. TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är en kombination av lenalidomid och dexametason.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Kyprolis i tillägg till lenalidomid och dexametason kan bli mycket hög, cirka 2 500 000 kronor, jämfört med enbart lenalidomid och dexametason.

Osäkerheten är hög och beror främst på att data för långtidsöverlevnad saknas.

Sidinformation


Publicerad
21 december 2016