Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kyprolis i kombination med dexametason

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Kyprolis (karfilzomib) för behandling av multipelt myelom, en cancerform i benmärgen som utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.

Kyprolis används för att behandla multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga livet.

Kyprolis ska användas i kombination med ett annat läkemedel, dexametason. TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är en kombination av bortezomib (Velcade) och dexametason.

Osäkerheten är hög och beror främst på att data för långtidsöverlevnad saknas.

Tilläggsanalys

TLV har även gjort en reviderad version av den tidigare utvärderingen med avseende på antaganden för långtidsöverlevnad. TLV gör i denna analys bedömningen att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår med de mest relevanta antagandena är 2.700.000 kronor i företagets modell. Se dokumentet "Tilläggsanalys Kyprolis i kombination med dexametason" till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2017