Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Keytruda (pembrolizumab) vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer.

Keytruda används för att behandla vuxna patienter med en avancerad form av PD L1-positiv icke-småcellig lungcancer som spridit sig. TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög eftersom tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att förlänga livet.

TLV bedömer att standardterapi med cellgift är det relevanta jämförelsealternativet.

Osäkerheten bedöms vara hög och beror främst på hur länge behandlingen pågår, om den pågår tills tillståndet förvärras eller om den avslutas innan dess, vid en viss förutbestämd tidpunkt. Det finns även en osäkerhet kring effekten av Keytruda bortom de kliniska studierna. Dessa faktorer har en betydande påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Keytruda är ungefär 1,07 miljoner kronor jämfört med cellgift om man antar att behandling sker fram tills patientens tillstånd förvärras. Vid ett antagande att behandlingen avslutas max 24 månader efter behandlingsstart är kostnaden per QALY ungefär 750 000 kronor vid samma behandlingsjämförelse.

TLV har även utvärderat Keytruda som andra linjens behandling av icke-småcellig lungcancer för patienter som tidigare har behandlats med åtminstone en cellgiftsregim, samt vid avancerat malignt melanom.

Sidinformation


Publicerad
15 mars 2017