Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Lartruvo vid avancerat mjukdelssarkom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för särläkemedlet Lartruvo (olaratumab) i kombination med substansen doxorubicin för behandling av mjukdelssarkom.

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för särläkemedlet Lartruvo (olaratumab) i kombination med substansen doxorubicin för behandling av mjukdelssarkom. 

Sarkom är en ovanlig form av cancer som uppkommer i kroppens stödjevävnader, som skelett, brosk, bindväv, muskler med mera. Det finns totalt sett ett 50-tal olika sorters sarkom och man kan grovt indela sarkomen i mjukdelssarkom och skelettsarkom. Mjukdelssarkom är betydligt vanligare än skelettsarkom.

Lartruvo används för att behandla vuxna patienter med avancerat mjukdelssarkom där botande behandling inte är möjlig med operation eller strålbehandling och som inte tidigare har behandlats med doxorubicin.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög eftersom sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att doxorubicin som ensam åtgärd och även i kombination med ifosfamid är relevanta jämförelsealternativ för Lartruvo.

Osäkerheten är medelhög och beror främst på att data för långtidsöverlevnad saknas.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Lartruvo i kombination med doxorubicin är 940 000 kronor jämfört med doxorubicin som ensam åtgärd. Vid en jämförelse med doxorubicin som kombinationsbehandling tillsammans med ifosfamid bedöms kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår vara 830 000 kronor.

Sidinformation


Publicerad
14 september 2017