Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Ocrevus vid behandling av multipel skleros

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Ocrevus (okrelizumab). Ocrevus är ett läkemedel som används för behandling av multipel skleros (MS). MS är en inflammationssjukdom i nervsystemet som kan orsaka symtom som svaghet, gångsvårigheter och problem med synen. Studier har visat att Ocrevus minskar antalet skov och att det hos vissa patienter även kan minska försämringen av symtomen.

Ocrevus ges till två typer av patienter:

  • vuxna med skovvis multipel skleros (RMS), då patienten har skov som följs av perioder med lindriga eller inga symtom.
  • vuxna med primärprogressiv multipel skleros (PPMS), då symtomen hela tiden försämras med tiden.

TLV bedömer att sjukdomen som Ocrevus behandlar sammantaget har en hög svårighetsgrad.

I det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget har flera jämförelsealternativ till Ocrevus inkluderats. Val av jämförelsealternativ skiljer sig beroende på form av MS och sjukdomsaktivitet. TLV har bedömt att Ocrevus i första hand är relevant vid högaktiv RMS och vid PPMS.

Vid högaktiv RMS utgör Mavenclad och Gilenya relevanta jämförelsealternativ till Ocrevus.

TLV:s resultat visar att behandling med Ocrevus är förknippat med lägre kostnader till en högre nytta för patienten i jämförelse med Gilenya. 

TLV bedömer däremot att det är svårt att dra slutsatser rörande skillnad i effekt mellan Ocrevus och Mavenclad. Kostnaden för behandling med Ocrevus är högre än kostnaderna för behandling med Mavenclad, räknat på fyra år.

TLV har uppskattat kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Ocrevus vid PPMS jämfört med bästa understödjande behandling till cirka 940 000 kronor utan indirekta kostnader för arbetsfrånvaro och anhörigvård.

Rituximab har använts för behandling av MS i Sverige under flera år. Det finns en betydande klinisk erfarenhet av detta läkemedel samt omfattande användning i svensk klinisk praxis och därför kan rituximab vara ett jämförelsealternativ till Ocrevus. Ocrevus kostar cirka 205 000 kronor per år och rituximab kostar mellan 17 500 och 50 000 kronor per år. Detta bygger på prisuppgifter från apoteket.se och TLV:s prisdatabas. Eventuella av landstingen upphandlade priser för rituximab har inte tagits i beaktande i detta underlag.

Osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten bedöms sammantaget vara hög till mycket hög.

Sidinformation


Publicerad
12 september 2018