Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tilläggsanalys av Alofisel vid behandling av perianala fistlar

TLV har gjort en tilläggsanalys av den tidigare utvärderingen av Alofisel vid behandling av perianala fistlar, eftersom företaget har inkommit med nya data i form av en litteraturöversikt.

TLV bedömer i sin analys att litteraturöversikten inte med tillräcklig säkerhet visar att det finns en långtidseffekt för Alofisel. TLV:s hälsoekonomiska resultat har inte förändrats men bedömer att en rimlig tidshorisont att uppskatta resultaten i den hälsoekonomiska modellen är fem till tio år.

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag av Alofisel

TLV tog 2018 fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för särläkemedlet Alofisel (darvadstrocel). Alofisel används för att behandla komplexa perianala fistlar hos vuxna patienter med lindrig eller inaktiv Crohns sjukdom som inte svarat på minst en tidigare behandling. Läs kunskapsunderlaget för Alofisel vid behandling av perianala fistlar.


Sidinformation


Publicerad
5 februari 2019