Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kadcyla vid behandling av HER2-positiv, tidig bröstcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Kadcyla (trastuzumab emtansin). Kunskapsunderlaget utvärderar Kadcyla vid adjuvant behandling av patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Ungefär var åttonde bröstcancerpatient har en så kallad genamplifikation av genen för tillväxtfaktorreceptorn HER2 (Human Epidermal Growth Factor receptor 2) vilket innebär att tumören blir mer aggressiv om den inte behandlas och att risken för återfall och död ökar till följd av sjukdomen.

Adjuvant cancerbehandling, det vill säga en behandling som sker efter en operation, syftar till att förebygga och förhindra återfall av cancer. Återfall av bröstcancer, som spridit sig till andra delar av kroppen, innebär ett tillstånd som är fortskridande, saknar bot och leder till förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. Genom att förhindra återfall syftar den förebyggande adjuvanta behandlingen till att en högre andel patienter ska bli botade än vad som uppnås efter enbart avlägsnandet av tumören via operation.

TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är behandling med trastuzumab.

Kadcyla har varit föremål för en nationell upphandling som har resulterat i en sekretessbelagd reducering av företagets pris. Det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget baseras på företagets angivna pris.

TLV:s hälsoekonomiska analys visar att behandling med Kadcyla leder till en lägre andel återfall jämfört med behandling med trastuzumab. Detta resulterar i att patienterna lever längre samt att en mindre andel patienter är i behov av senare behandling än vad som behövs med dagens standardbehandling.

Sidinformation


Publicerad
6 mars 2020