Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tilläggsanalys av Kymriah vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom

Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från det lymfatiska systemets celler.

TLV har gjort en tilläggsanalys av den tidigare utvärderingen av Kymriah (tisagenlecleucel) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, eftersom företaget har kommit in med nya data i form av längre uppföljningstid från den kliniska studien.

Företaget har även utfört så kallade indirekta jämförelser mellan Kymriah och Yescarta samt tagit fram data baserad på den kommersiella användningen av de två produkterna. De indirekta jämförelserna syftar till att visa på jämförbar effekt mellan Kymriah och Yescarta.

Kunskapsunderlag av Kymriah

TLV tog 2019 fram ett kunskapsunderlag till regionerna för Kymriah. Kymriah används av vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling efter två eller fler behandlingslinjer. Läs Hälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom

Sidinformation


Publicerad
17 april 2020