Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tilläggsanalys av Kyprolis vid behandling av multipelt myelom

TLV har gjort en tilläggsanalys till den tidigare utvärderingen av Kyprolis (karfilzomib) i kombination med Revlimid (lenalidomid) och dexametason vid behandling av multipelt myelom. Multipelt myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen. Den tidigare analysen gällde behandling av vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling (dnr 1068/2019). Tilläggsanalysen utvärderar endast patienter som behandlas i andra linjen, det vill säga patienter med multipelt myelom som tidigare har fått en behandling, men inte fler.

Företaget har inkommit med en analys av patienter i den kliniska studien ASPIRE behandlade i andra linjen. Precis som i förra utvärderingen (dnr 1068/2019) jämförs behandlingen med Kyprolis + Revlimid + dexametason (KRd) med Revlimid + dexametason (Rd). Resultaten visade att behandling med KRd hade bättre effekt än behandling med Rd avseende progressionsfri överlevnad, som innebär att patienterna lever längre utan att sjukdomstillståndet förvärras under tiden, samt den totala överlevnaden.

Företaget baserar en hälsoekonomisk analys på en kostnad per cykel (28 dagar) för Kyprolis som är 51 000 kronor cykel 1, 54 000 kronor cykel 2–12 och 36 000 kronor cykel 13–18. Till detta tillkommer en kostnad för Revlimid om 47 000 kronor per cykel och för dexametason om 500 kronor per cykel.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för behandling med KRd jämfört med behandling med Rd är med ovanstående priser 1,7 miljoner kronor i företagets grundscenario. TLV har få invändningar mot företagets analys och estimerar en kostnad per vunnet QALY mellan 1,6 miljoner kr och 1,9 miljoner kronor. Eftersom det finns ett sekretessbelagt avtal mellan regionerna och företaget som marknadsför Revlimid som innebär lägre kostnad för Revlimid är kostnaden per vunnet QALY i viss utsträckning överskattad.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2020