Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Beovu vid våt åldersrelaterad makuladegeneration

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Beovu (brolucizumab). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

Åldersrelaterad makuladegeneration innebär en fortskridande nedbrytning av gula fläcken (makula), ett litet område i den centrala delen av näthinnan (retina) där detalj- och kontrastseendet finns. I västvärlden är AMD den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 50 år. Det finns två former av AMD, torr (atrofisk) AMD och våt (neovaskulär) AMD och det är endast den våta formen som är behandlingsbar. Våt AMD kännetecknas av tillväxt av blodkärl i åderhinnan under gula fläcken. Kärltillväxten orsakar läckage av vätska och blödningar samt ärrbildning. Obehandlad leder våt AMD snabbt till förvrängd och kraftigt nedsatt syn.

TLV bedömer att Eylea, Lucentis och Avastin är relevanta jämförelsealternativ till Beovu.

Både effekten avseende förbättringen av synskärpan och säkerhetsprofilen är jämförbar mellan Beovu och jämförelsealternativen. Mot bakgrund av detta baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse mellan Beovu och Eylea, Lucentis och Avastin.

Företagets pris för Beovuär 8 900 kronor. Priset avser en förfylld spruta där en förpackning är avsett för en dos vid ett administrationstillfälle. Detta motsvarar en läkemedelskostnad på 35 600 till 53 400 kronor per patient och år baserat på en underhållsdos.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att den totala läkemedelskostnaden för Beovu är i nivå med läkemedelskostnaden per patient och år för Eylea, medan den är lägre än för Lucentis och högre i jämförelse med Avastin baserat på en underhållsdos.

Sidinformation


Publicerad
4 december 2020