Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Idefirix för att bryta ner donatorspecifika antikroppar hos patienter som ska genomgå njurtransplantation

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Idefirix (imlifidas). Idefirix används för att bryta ner donatorspecifika antikroppar hos vuxna patienter som ska genomgå en njurtransplantation. Idefirix bör endast ges till patienter som har antikroppar riktade mot en så stor andel av potentiella donatorers vävnad att en transplantation vore osannolik utan denna behandling.

Vissa patienter som ska genomgå en njurtransplantation har antikroppar mot andra individers så kallade humant leukocytantigen, HLA, som är ett protein som finns på nästan alla celler. Sådana antikroppar kan leda till att den transplanterade njuren stöts bort. Därför undviker vården för närvarande att transplantera sådana patienter. En del patienter har antikroppar mot HLA från en så stor andel av befolkningen att det är osannolikt att hitta en lämplig donator som patienten inte har antikroppar mot.

Idefirix är ett enzym som bryter ner dessa antikroppar. Idefirix ges inom ett dygn före en planerad njurtransplantation. När antikropparna har brutits ner är det möjligt att genomföra transplantationen.

TLV bedömer att dialys är relevant jämförelsealternativ till Idefirix.

Den genomsnittliga kostnaden för Idefirix uppgår till 3 432 000 kronor per patient.

TLV bedömer att skattningen av överlevnaden i patientgruppen som Idefirix är avsedd för är osäker. Detta gäller både om patienterna behandlas med Idefirix och transplanteras, eller om de får nuvarande behandling, det vill säga dialys. Hur länge patienterna lever efter en transplantation, eller om de står kvar på dialys, har stor betydelse för resultatet av den hälsoekonomiska bedömningen.

För att ta hänsyn till osäkerheten i överlevnad väljer TLV att redovisa två scenarioanalyser baserade på olika källor för data över dödlighet. TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till cirka 460 000 kronor i scenario 1 och att scenario 2 indikerar att behandling med Idefirix är kostnadsbesparande.

Sidinformation


Publicerad
8 februari 2021