Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Xevudy för behandling av covid-19

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Xevudy (sotrovimab). Xevudy används för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid-19) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre som inte behöver syrgastillförsel och som har förhöjd risk att utveckla svår covid‑19.

Sotrovimab är en human monoklonal antikropp (en slags massframställd kopia av kroppens egna antikroppar) som binder till det så kallade ”spikproteinet”på SARS-CoV1 och SARS-CoV2:s yta, vilket hindrar viruset att infektera celler. TLV bedömer att sotrovimab kommer att användas i tillägg till bästa understödjande vård.

Kliniska studien COMET-ICE visar att behandling med Xevudy minskar risken för att utveckla svår covid-19-sjukdom. TLV konstaterar att det är andra virusvarianter som sprids i nuläget jämfört med hur situationen såg ut när studien genomfördes. Detta kan medföra en mindre risk för allvarlig sjukdom efter bekräftad covid-19. Det är osäkert om Xevudy har effekt mot undervarianten av omikron, Ba.2, som för närvarande är den som sprids i Sverige.

TLV:s hälsoekonomiska analyser baseras på ett antagande om att Xevudy är lika effektivt mot omikron Ba.2 som mot de virusvarianter som var aktuella när studien genomfördes. I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Xevudy till cirka 361 000 kronor över ett livstidsperspektiv. I TLV:s analyser är risk för sjukhusinläggning antagandet som påverkar kostnaden per vunnet QALY i störst utsträckning.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2022