Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Trodelvy vid avancerad trippelnegativ bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Trodelvy (sacituzumabgovitekan). Bedömningen gäller Trodelvy som ensam behandling av vuxna patienter med icke-resektabel (tumör som inte går att avlägsna) eller spridd, trippelnegativ bröstcancer (mTNBC) som tidigare har fått två eller flera systemiska behandlingar, varav minst en av dem mot avancerad sjukdom.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och drabbade cirka 11 000 personer år 2019. Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) utgör cirka 10 procent av alla nyupptäckta fall av bröstcancer. Generellt sett är TNBC en aggressiv tumörsjukdom som förknippas med hög risk för återfall och metastaser. Patienter aktuella för behandling med Trodelvy saknar i nuläget andra effektiva behandlingsalternativ och har därmed dålig överlevnadsprognos.

Trodelvy är en antikropp som kopplats till ett cellgift. Trodelvy binder till proteinet Trop-2 som uttrycks i höga nivåer på ytan av bröstcancerceller. Därefter tas läkemedlet snabbt in i cancercellerna, där cellgiftet frisätts och cancercellerna dör.

Patienter aktuella för behandling med Trodelvy behandlas i dagsläget generellt med cellgifter som ensam behandling. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till behandling med Trodelvy består av cellgifterna vinorelbin, eribulin eller kapecitabin som ensam behandling.

Basen för TLV:s hälsoekonomiska bedömning utgörs av studien ASCENT som jämförde Trodelvy med någon av cellgifterna vinorelbin, eribulin och kapecitabin. Studien visar att det tar längre tid för patienter som behandlas med Trodelvy att få tillbaka sjukdomen och de lever totalt sett längre jämfört med patienter som får någon av standardcellgifterna.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 1,96 miljoner kronor jämfört med standardbehandling i sjukvården. Osäkerheten i resultaten bedöms som hög och ligger främst i skattningen av hur länge patienter behandlade med Trodelvy lever. TLV har genomfört analyser som illustrerar hur resultatet varierar beroende på olika antaganden. I dessa analyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan cirka 1,85 och 2,68 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
23 maj 2022