Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Paxlovid för behandling av covid-19

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till Socialstyrelsen för läkemedlet Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir). Paxlovid är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna som inte behöver syrgasbehandling och har ökad risk att utveckla svår covid-19.

Nirmatrelvir tillsammans med ritonavir hindrar viruset från att föröka sig i cellerna, vilket i sin tur hindrar viruset från att föröka sig i kroppen och gör att Infektionen stannar av. TLV bedömer att nirmatrelvir/ritonavir kommer att användas i stället för andra befintliga behandlingar som Xevudy och Veklury. Xevudy och Veklury har båda tidigare båda utretts på uppdrag av regionerna inom TLV:s klinikläkemedelsuppdrag.

De kliniska studierna har visat att hos covid-19-patienter som inte behöver syrgasbehandling och har en ökad risk att utveckla svår covid-19 leder behandling med Paxlovid till minst lika bra resultat som behandling med Xevudy och Veklury.

Företaget har inte uppgett ett pris för Paxlovid utan hävdar att ett hypotetiskt pris ska jämföras med behandlingskostnader för framför allt Xevudy, men också mot Veklury.

TLV:s utredning visar att behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande om kostnaden understiger behandlingskostnaderna för främst Veklury men också Xevudy, utifrån den rekommenderade behandlingslängden för läkemedlen.

Sidinformation


Publicerad
13 september 2022