Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Pluvicto (Lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan). Bedömningen gäller Pluvicto för behandling av patienter med långt framskriden (spridd) kastrationsresistent prostatacancer som tidigare har fått antihormonell behandling och minst en linje av kemoterapi. Patienterna ska dessutom uttrycka en särskild struktur på ytan av sina tumörceller som heter PSMA.

Årligen drabbas cirka 10 000 individer av prostatacancer i Sverige och cirka 110 000 individer lever idag med en prostatacancerdiagnos. Patienter aktuella för behandling med Pluvicto har generellt en dålig prognos och därmed ett stort otillfredsställt medicinskt behov av nya effektiva behandlingar.

Pluvicto är ett målsökande radioaktivt läkemedel som binder till strukturen PSMA på ytan av cancercellerna. Därefter tas läkemedlet in i cancercellerna och avger strålning som orsakar celldöd.

TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till behandling med Pluvicto består av standardbehandling utan kemoterapi samt kemoterapi med kabazitaxel.

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av studien VISION som direkt jämförde Pluvicto med standardbehandling. Studiedata visar att patienter behandlade med Pluvicto lever längre. En indirekt jämförelse antyder bättre effekt av Pluvicto även mot jämförelsealternativet kabazitaxel men TLV bedömer att denna jämförelse är förenad med mycket stora osäkerheter.

I TLV:s analys är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår drygt 3,4 miljoner kronor mot jämförelsealternativet standardbehandling vid det angivna läkemedelspriset för Pluvicto. I jämförelsen mot kabazitaxel är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mycket osäker och uppgår till mellan 4,6 och 6,3 miljoner kronor. Osäkerheten i analyserna rör främst överlevnaden på lång sikt.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2023