Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Beyfortus för förebyggande av sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Beyfortus (nirsevimab). Bedömningen gäller förebyggande behandling hos nyfödda och spädbarn under deras första RSV-säsong.

RSV är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och orsakar årliga epidemier under vintersäsongen. Nedre luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård drabbar en till två procent av infekterade spädbarn. Störst risk att drabbas föreligger hos barn yngre än två månader, för tidigt födda och barn med vissa allvarliga hjärt- och lungsjukdomar.

Beyfortus innehåller den aktiva substansen nirsevimab, en antikropp som binder till virusets yta och därmed skyddar mot infektion. Företaget har jämfört den förebyggande effekten av nirsevimab med den förebyggande effekten av palivizumab (Synagis) respektive ingen preventiv behandling.

TLV bedömer att det är rimligt att anta att nirsevimab har bättre effekt när det gäller att förebygga sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av RSV jämfört med Synagis respektive ingen preventiv behandling.

I TLV:s analyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår vid det angivna priset mellan cirka 3,5 och 4,6 miljoner kronor. Osäkerheten i resultaten ligger främst i risken för att drabbas av olika händelser, såsom sjukhusinläggning, i samband med en RSV-infektion. Även antaganden om livskvalitetsförlust i samband med händelserna är osäkra.

Sidinformation


Publicerad
18 oktober 2023