Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi i kombination med kemoterapierna gemcitabin och cisplatin vid gallvägscancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna av Imfinzi (durvalumab) i kombination med gemcitabin och cisplatin. Bedömningen avser första linjens behandling av vuxna patienter med gallvägscancer som inte går att operera eller när cancern har spridit sig.

I Sverige diagnostiseras cirka 450 patienter årligen med gallvägscancer. Det är mycket vanligt att patienterna, redan vid diagnostillfället, har avancerad eller spridd sjukdom vilket innebär dålig prognos. Många patienter som opereras får dessutom återfall i sin cancer inom tre år.

Aktuella för behandling med Imfinzi i kombination gemcitabin och cisplatin är vuxna patienter med gallvägscancer som tidigare inte fått någon behandling för sin avancerade sjukdom. Imfinzi är antikropp som verkar genom att hjälpa immunsystemet att bekämpa levercellscancern. Gemcitabin och cisplatin är kemoterapier.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till behandling med Imfinzi i kombination med gemcitabin och cisplatin utgörs av kemoterapierna gemcitabin och cisplatin.

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av fas III studien TOPAZ-1. Studien visar att patienter behandlade med Imfinzi i kombination med gemcitabin och cisplatin lever längre än patienter behandlade med endast gemcitabin och cisplatin.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 1,9 miljoner kronor när Imfinzi i kombination med gemcitabin och cisplatin jämförs med endast gemcitabin och cisplatin. Osäkerheten i resultaten bedöms som hög. Detta beror på att resultatet är känsligt för antaganden om överlevnad på längre sikt för patienterna, och dessa antaganden är förenade med osäkerhet.

Den hälsoekonomiska bedömningen lämnas till NT-rådet för att användas som underlag för rekommendation till regionerna.

Sidinformation


Publicerad
14 mars 2024