Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Så fungerar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 850 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. Första gången du köper läkemedel på recept efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut påbörjar du en ny 12-månaders period.

Stegvis kostnadsreducering

Du betalar fullt pris för sådana läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet upp till 1 425 kronor. Därefter träder rabattsystemet in:

  • Mellan 1 426 kronor och 2 720 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 2 721 kronor och 5 054 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 5 055 kronor och 6 993 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden.
  • Från 6 994 kronor och uppåt får du frikort för inköp av läkemedel av läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.
HögkostnadstrappaFörstora bilden

Apoteken kan erbjuda dig ett läkemedel med lägre pris

Ibland finns det flera utbytbara alternativ till det läkemedel som står på ditt recept. Det är läkemedel med samma aktiva substans. Apoteken är skyldiga att erbjuda dig läkemedlet med lägst pris när det finns likvärdiga, utbytbara alternativ. Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara mot varandra.

Du kan läsa mer om detta på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även dosapotek ska byta till läkemedlet med det lägsta priset när det förskrivna läkemedlet kan bytas ut.

Om du önskar det läkemedel som står på receptet kan du motsätta dig utbytet, men då måste du själv betala mellanskillnaden, och den räknas inte med i högkostnadsskyddet.

Du kan också välja ett annat utbytbart läkemedel, varken det som har lägst pris eller det som står på receptet, men då får du betala hela kostnaden själv. Den kostnaden räknas inte heller med i högkostnadsskyddet.

Om du av medicinska skäl måste använda läkemedel av ett speciellt fabrikat anger förskrivaren det på receptet. Om farmaceuten på apoteket bedömer att ett utbyte skulle medföra betydande olägenhet för dig, kan farmaceuten expediera det förskrivna läkemedlet. I båda dessa fall gäller högkostnadsskyddet fullt ut för läkemedlet.

Om förskrivaren, farmaceuten eller du själv motsätter dig utbyte av ett läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv, och den räknas inte in i högkostnadsskyddet.

Begränsad mängd läkemedel eller andra varor att hämta ut

Du får hämta ut en begränsad mängd läkemedel inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Den mängd läkemedel eller andra varor som förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer hur mycket du får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Om det till exempel förskrivits 30 tabletter för ett uttag är det den mängd du får hämta inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Den maximala gränsen som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet är den mängd läkemedel som du beräknas behöva för 90 dagar. Preventivmedel kan dock förskrivas i större mängd än så.

Om du har flera recept på läkemedel med samma aktiva substans, beredningsform, styrka och dosering får du endast hämta ut läkemedel inom högkostnadsskyddet från ett av recepten vid varje tillfälle. Om du önskar mer läkemedel än vad som motsvarar ett uttag får du betala den överskjutande mängden själv och då gäller inte högkostnadsskyddet.

När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan du senast hämtat ut ett läkemedel inom högkostnadsskyddet, har du på nytt möjlighet att göra ett uttag inom högkostnadsskyddet. Detta gäller oavsett från vilket av flera recept på läkemedel av samma aktiva substans, beredningsform, styrka och dosering som det senaste uttaget gjordes. Om du önskar göra uttag med tätare intervall än när två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan du senast hämtat ut läkemedlet inom högkostnadsskyddet, får du betala det själv och då gäller inte högkostnadsskyddet.

Bara om farmaceuten bedömer att det finns särskilda skäl för det får läkemedel hämtas ut inom högkostnadsskyddet innan två tredjedelar av förbrukningstiden har gått sedan det senaste uttaget, eller i större mängd än för 90 dagars förbrukning vid ett och samma tillfälle.

För livsmedel som förskrivits på livsmedelsanvisning får förskrivningen för varje expediering avse högst den mängd livsmedel som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar.

Högkostnadsdatabasen

Högkostnadsdatabasen är ett register med uppgifter om hur mycket du som enskild person har betalat för läkemedel som du hämtar ut på recept inom högkostnadsskyddet. Registret klargör på vilken nivå i högkostnadstrappan du befinner dig.

I E-Hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

kan privatpersoner över 18 år själv kontrollera hur de ligger till i högkostnadsskyddet. Inloggning görs via e-legitimation. Det går även att beställa en sammanställning genom att fylla i blanketten "Begäran om registerutdrag - Högkostnadsdatabasen" och skicka in den till E-Hälsomyndigheten. Den som saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan skicka ett undertecknat brev till E-Hälsomyndigheten med "Begäran om registerutdrag - Högkostnadsdatabasen".

Läs mer om registerutdrag och logga in i Läkemedelskollen på E-Hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 december 2023