Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Klinikläkemedel

TLV har i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården.

Uppdraget sker i samverkan med Rådet för nya terapier, NT-rådet, som är en expertgrupp inom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Inom uppdraget fattar TLV inte några beslut om läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Efter förfrågan från NT-rådet tar TLV fram hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. De hälsoekonomiska bedömningarna är avsedda att användas som stöd för NT-rådets rekommendation till regionerna rörande användning. Syftet med nationellt ordnat införande av nya läkemedel är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet.

Under de senaste åren har antalet beställningar från NT-rådet om hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel ökat och rådet har signalerat att behovet troligtvis kommer fortsätta öka, inte minst med tanke på att allt fler cancerläkemedel och avancerade terapier, ATMP, förväntas bli godkända.


Sidinformation


Senast uppdaterad
14 december 2023