Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Nulojix

TLV har på NLT-gruppens* önskemål sammanställt ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Nulojix.

Nulojix (belatacept) är ett läkemedel som används för att förebygga avstötningsreaktioner hos vuxna njurtransplanterade patienter. Underhållsbehandling med Nulojix kostar ungefär 140.000 kronor per år.

Enligt företaget används Nulojix endast till ett fåtal patienter i Sverige idag och som av en eller annan anledning inte kan använda etablerad standardbehandling. För dessa patienter är Nulojix en kostnadseffektiv behandling eftersom alternativet för dem troligtvis är dialys, vilket är både dyrare för sjukvården och mer tidskrävande för patienten.

* Nya Läkemedelsterapier, en grupp tillsatt av Sveriges landstingsdirektörer.

Sidinformation


Publicerad
28 mars 2013