Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Eylea

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Eylea (aflibercept).

Eylea används vid behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). AMD kännetecknas av en gradvis nedbrytning av gulafläcken (makula).

I kunskapsunderlaget har vi jämfört Eylea med Lucentis (ranibizumab). I kliniska studier (VIEW) har Eylea visat på likvärdig effekt som Lucentis. I VIEW-studierna gavs 12 injektioner av Lucentis och 7 injektioner av Eylea under det första behandlingsåret.

I kunskapsunderlaget presenteras tre olika scenarier. Användningen av Eylea utgår i alla tre scenarier från VIEW-studierna:

  • Om Eylea jämförs med hur Lucentis används enligt svenska makularegistret så uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY blir 205 000 kronor för Eylea.
  • Om Eylea jämförs med hur Lucentis användes i VIEW-studien kostar Eylea 117 000 kronor mindre per patient för hela behandlingen.
  • Om man jämför Eylea med hur Lucentis används i den amerikanska studien CATT är Eylea den dominanta behandlingen, det vill säga billigare att använda och något bättre.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2013
Till toppen