Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Leqvio vid behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet Leqvio (inklisiran) vid behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar.

Blodfettsrubbningar kan bero på ärftliga eller livsstilsfaktorer med eller utan andra sjukdomar. Rubbningarna delas upp i familjär (ärftlig) och icke-familjär hyperkolesterolemi. Den ärftliga formen kallas primär och den som inte har någon ärftlig orsak kallas sekundär. Förhöjda nivåer av blodfetter, som till exempel LDL-kolesterol, ökar risken för att få en hjärt-kärlsjukdom. Hjärtkärlhändelser kan leda till nedsatt livskvalitet och för tidig död. Behandling med Leqvio syftar till att sänka högt LDL-kolesterol.

Den hälsoekonomiska bedömningen omfattar tre patientgrupper:

  • Patienter som trots grundbehandling med statiner och ezetemib inte nått sina målvärden för LDL-kolesterol och som på grund av detta fått hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Patienter som har högt LDL-kolesterol på grund av genetiska (ärftliga) orsaker.
  • Patienter med högt LDL-kolesterol och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

För patienter med primär hyperkolesterolemi och patienter med tidigare hjärtkärlsjukdom bedömer TLV att Repatha och Praluent är relevanta jämförelsealternativ till Leqvio. Både Repatha och Praluent har så kallade sidoöverenskommelser med regionerna om återbäring som gör att kostnaden för användning minskar. Återbäringsnivån är belagd med sekretess. För patienter med högt LDL-kolesterol och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ är inget tillägg till grundbehandling med statiner och ezetimib.

Kliniska studier visar att behandling med Leqvio sänker LDL-kolesterol hos alla tre analyserade patientgrupper.

Eftersom effekten av Leqvio bedöms vara jämförbar med effekten av Repatha och Praluent har TLV utgått från en kostnadsjämförelse baserat på fastställt AUP (apotekens utförsäljningspris), som grund för den hälsoekonomiska bedömningen för patienter med primär hyperkolesterolemi och patienter med tidigare hjärtkärlsjukdom. TLV konstaterar att läkemedelskostnaden samt behandlingskostnaden (läkemedelskostnaden inklusive administreringskostnad) är något lägre än läkemedelskostnaden till fastställt AUP för Repatha och Praluent vid underhållsdosering.

TLV har utfört känslighetsanalyser som visar att de parametrar som främst påverkar resultatet är sambandet mellan LDL-nivå och riskreduktionen för hjärt-kärlhändelser som leder till kardiovaskulär död.

För patienter med högt LDL-kolesterol och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (LDL ≥ 2,6 mmol/l) skattas kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) till 754 500 kronor i jämförelse mot inget tillägg till grundbehandling med statiner och ezetimib.

Sidinformation


Publicerad
26 april 2022
Till toppen