Logotype. Gå till startsidan

Klinikläkemedelsuppdraget

TLV har i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården.

Uppdraget ingår som en del av den nationella läkemedelstrategin för att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel. Inom ramen för uppdraget kommer vi inte att fatta några beslut, utan ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag.

På senare år har kostnaden för läkemedel som används på kliniker ökat kraftigt. Det beror bland annat på att fler nya dyra läkemedel introduceras på marknaden, samt att den åldrande befolkningen ökar. Inom uppdraget kommer vi främst att utvärdera läkemedel som kräver stöd av hälso- och sjukvårdspersonal för administrering och/eller övervakning när det förs in i kroppen.

TLV:s uppdrag från regeringen samt TLV:s rapport hittar du sin helhet i nedan. Där hittar du också en länk till den nationella läkemedelsstrategin.

Sidinformation


Senast uppdaterad
5 september 2022