Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomiska bedömningar och rapporter klinikläkemedel

Det är NT-rådet som initierar vilka läkemedel som ska utvärderas inom klinikläkemedelsuppdraget och som beställer hälsoekonomiska bedömningar av TLV.

När TLV får en beställning från NT-rådet kontaktar TLV berört företag och frågar om de vill bidra med hälsoekonomiskt underlag. Om företaget bekräftar att de avser att inkomma med underlag hamnar läkemedlet under "Planerade hälsoekonomiska bedömningar" nedan. När TLV sedan får in underlaget från företaget och påbörjar den hälsoekonomiska utvärderingen flyttas läkemedlet till "Pågående hälsoekonomiska bedömningar". När TLV är klar med den hälsoekonomiska bedömningen skickas denna till NT-rådet och företaget för att därefter publiceras under ”Avslutade hälsoekonomiska bedömningar”.

 • Trodelvy (Sacituzumab-govitekan) vid behandling av inoperabel eller metastaserande HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer.
 • Qalsody (tofersen), vid behandling av ALS
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
 • Enjaymo (Sutimlimab) vid behandling av köldhemolys
 • Spevigo (spesolimab) vid behandling av generaliserad pustulär psoriasis
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången
 • Lecanemab vid behandling av alzheimers sjukdom

 • Columvi (glofitamab) för behandling av recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B‑cellslymfom
 • Lunsumio (mosunetuzumab) vid behandling av follikulärt lymfom
 • Ebvallo (Tabelekleucel) vid behandling av EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom
 • Evkeeza vid behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
 • Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi
 • Rybrevant (amivantamab) vid behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
 • Yescarta (axicabtagene ciloleucel) för behandling av diffust storcelligt b-cellslymfom i andra linjen (2L DLBCL)
 • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom.
 • Hemgenix (etranakogen dezaparvovek) vid behandling av Hemofili B
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) för behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Enhertu (Trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER2-låg bröstcancer
 • Opdualag (relatlimab + nivolumab) vid behandling av malignt melanom
 • Beyfortus (nirsevimab) vid prevention av sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos nyfödda och spädbarn under deras första RSV-säsong
 • Imfinzi + kemo (durvalumab + kemo) vid behandling av gallvägscancer i första linjen
 • Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid behandling av relapserande eller refraktärt DLBCL och höggradigt B-cellslymfom (HGBL)
 • Pombiliti/Opfolda vid behandling av pompes sjukdom
 • Imfinzi + tremelimumab (durvalumab + tremelimumab) vid behandling av levercellscancer
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS)
 • Roctavian (Valoktokogen-roxaparvovek) vid behandling av hemofili A
 • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Vyvgart (efgartigimod alfa), vid behandling av generaliserad myastenia gravis

Sortera efter år:
 • Publicerad 6 september 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Tecvayli vid behandling av multipelt myelom

  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till regionerna för Tecvayli (teklistamab) i monoterapi. Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med så kallad recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar mot sin cancer, däribland ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat förvärring av sjukdomen vid den senaste behandlingen.

 • Publicerad 16 juni 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel). Bedömningen gäller behandling av vuxna med så kallad recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat förvärring av sjukdomen vid den senaste behandlingen.

 • Publicerad 12 juni 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Pluvicto (Lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan). Bedömningen gäller Pluvicto för behandling av patienter med långt framskriden (spridd) kastrationsresistent prostatacancer som tidigare har fått antihormonell behandling och minst en linje av kemoterapi. Patienterna ska dessutom uttrycka en särskild struktur på ytan av sina tumörceller som heter PSMA.

 • Publicerad 28 april 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Minjuvi vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Minjuvi (tafasitamab) i kombination med lenalidomid och följt av ensam behandling med Minjuvi. Behandlingen gäller vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

 • Publicerad 27 mars 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Polivy vid obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Polivy. Bedömningen gäller för Polivy i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (pola-R-CHP) i första behandlingslinjen för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

 • Publicerad 15 mars 2023

  Förutsättningar för hälsoekonomisk bedömning av Nexviadyme saknas

  TLV saknar förutsättningar för att ta fram en relevant hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Nexviadyme (avalglukosidas alfa) för behandling av Pompes sjukdom.

 • Publicerad 16 februari 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Kimmtrak vid spritt ögonmelanom

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Kimmtrak (tebentafusp). Bedömningen gäller Kimmtrak som ensam behandling av vuxna patienter med melanom i ögats druvhinna så kallat uvealt melanom som spritt sig eller som inte går att operera. Patienterna ska dessutom ha en särskild gen som heter HLA-A*02:01.

 • Publicerad 31 januari 2023

  Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda i kombination med Lenvima vid endometriecancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Keytruda i kombination med lenvatinib (Lenvima). Utredningen gäller behandling av spridd eller återfallen endometriecancer (livmoderkroppscancer) hos vuxna patienter med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte går att operera eller stråla.

 • Sidinformation


  Senast uppdaterad
  29 september 2023
  Till toppen