Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomiska bedömningar och rapporter klinikläkemedel

Det är NT-rådet som initierar vilka läkemedel som ska utvärderas inom klinikläkemedelsuppdraget och som beställer hälsoekonomiska bedömningar av TLV.

När TLV får en beställning från NT-rådet kontaktar TLV berört företag och frågar om de vill bidra med hälsoekonomiskt underlag. Om företaget bekräftar att de avser att inkomma med underlag hamnar läkemedlet under "Planerade hälsoekonomiska bedömningar" nedan. När TLV sedan får in underlaget från företaget och påbörjar den hälsoekonomiska utvärderingen flyttas läkemedlet till "Pågående hälsoekonomiska bedömningar". När TLV är klar med den hälsoekonomiska bedömningen skickas denna till NT-rådet och företaget för att därefter publiceras under ”Avslutade hälsoekonomiska bedömningar”.

 • Roctavian (Valoktokogen-roxaparvovek) vid behandling av hemofili A
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
 • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS).
 • Lunsumio (mosunetuzumab) vid behandling av follikulärt lymfom
 • Ebvallo (Tabelekleucel) vid behandling av EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom
 • Enjaymo (Sutimlimab) vid behandling av köldhemolys
 • Opduolag (relatlimab + nivolumab) vid behandling av malignt melanom
 • Spevigo (spesolimab) vid behandling av generaliserad pustulär psoriasis
 • Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid behandling av relapserande eller refraktärt DLBCL och höggradigt B-cellslymfom (HGBL)
 • Beyfortus (nirsevimab) vid prevention av sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos nyfödda och spädbarn under deras första RSV-säsong
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången
 • Imfinzi + kemo (durvalumab + kemo) vid behandling av gallvägscancer i första linjen
 • Imfinzi + tremelimumab (durvalumab + tremelimumab) vid behandling av levercellscancer
 • Glofitamab för behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom, högmaligna B-cellslymfom samt primärt mediastinalt stort B-cellslymfom
 • Lecanemab vid behandling av alzheimers sjukdom

 • Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi
 • Minjuvi (tafasitamab) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi. Se statusändring nedan.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS). Se statusändring nedan.
 • Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel) vid behandling av multipelt myelom
 • Pluvicto (177 Lu-PSMA-617) vid Prostatacancer
 • Rybrevant (amivantamab) vid behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
 • Tecvayli (Teklistamab) vid behandling av multipelt Myelom

 • Yescarta (axicabtagene ciloleucel) för behandling av diffust storcelligt b-cellslymfom i andra linjen (2L DLBCL)
 • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom.
 • Hemgenix (etranakogen dezaparvovek) vid behandling av Hemofili B
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) för behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Enhertu (Trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER2-låg bröstcancer

Uppskjuten hälsoekonomisk bedömning av Reblozyl

Företaget har valt att avvakta med sin medverkan i utvärderingen av Reblozyl inom klinikläkemedelsuppdraget för de två användningsområdena behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS) och behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.

På förfrågan av NT-rådet kommer TLV att låta beställningen ligga kvar vilandes eftersom företaget aviserat att de planerar att komma in med mer underlag när de fått mer uppföljningsdata från pågående studier.

Sidinformation


Senast uppdaterad
27 mars 2023
Till toppen