Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Onivyde vid behandling av bukspottkörtelcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för Onivyde i kombination med 5-fluorouracil och leukovorin (5-FU/LV) för behandling av vuxna patienter med bukspottkörtelcancer.

Onivyde i kombination med 5-FU/LV används för att behandla vuxna patienter med spridd bukspottkörtelcancer som fortsatt växa under eller efter en gemcitabinbaserad behandling.

Tillståndets svårighetsgrad är mycket hög eftersom det inte går att bota och många gånger har ett mycket snabbt fortskridande förlopp.

TLV bedömer att 5-FU/LV är ett relevant jämförelsealternativ för kombinationsbehandlingen Onivyde/5-FU/LV.

Det råder hög osäkerhet gällande Onivydes påverkan på patienternas livskvalitet på grund av stort bortfall av mätdata i den kliniska fas-3-studien.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Onivyde i kombination med 5-FU/LV är cirka 1 300 000 kronor jämfört med enbart 5-FU/LV.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2017
Till toppen