Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Empliciti vid multipelt myelom för vuxna patienter som har fått minst en tidigare behandling

TLV har tagit fram ett förenklat hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Empliciti.

Empliciti är i kombination med lenalidomid (Revlimid) och dexametason godkänt för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som har fått minst en tidigare behandling.

Multipelt myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen.

I huvudstudien var median för  överlevnaden utan förvärrat tillstånd 19,4 månader för Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason jämfört med 14,9 månader för patienter som fick enbart lenalidomid och dexametason.

Kostnaden för Empliciti är mycket hög. Enligt Bristol-Myers Squibb, det marknadsförande läkemedelsföretaget, är:

  • kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår mycket hög för tillägg av Empliciti till lenalidomid jämfört med enbart lenalidomid och dexametason,
  • Empliciti effektmässigt likvärdigt med läkemedlet Kyprolis, som har samma godkända indikation,
  • behandling med Empliciti förknippat med en högre kostnad  än vad behandling med Kyprolis är.

Mot bakgrund av de slutsatser som företaget drar samt den detaljerade utvärdering som TLV har gjort av det liknande läkemedlet Kyprolis finns det skäl att utgå från att kostnaden för behandling med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason är mycket hög i förhållande till hälsovinsten.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2016
Till toppen