Logotype. Gå till startsidan

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

 • Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER2-positiv bröstcancer i andra linjen.
 • Minjuvi (tafasitamab) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
 • Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Lenvima vid endometriecancer.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi. Se statusändring nedan.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS). Se statusändring nedan.
 • Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel) vid behandling av multipelt myelom
 • Kimmtrak (tebentafusb) vid behandling av uvealt melanom
 • Polivy (polatuzumab vedotin) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) i första linjen
 • Rybrevant (amivantamab) vid behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
 • Tecvayli (Teklistamab) vid behandling av multipelt Myelom
 • Nexviadyme (Avalglukosidas alfa) vid behandling av Pompes sjukdom

Företaget har valt att avvakta med sin medverkan i utvärderingen av Reblozyl inom klinikläkemedelsuppdraget för de två användningsområdena behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS) och behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.

På förfrågan av NT-rådet kommer TLV att låta beställningen ligga kvar vilandes eftersom företaget aviserat att de planerar att komma in med mer underlag när de fått mer uppföljningsdata från pågående studier.

Sidinformation


Senast uppdaterad
6 december 2022