Logotype. Gå till startsidan

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Yescarta (axicabtagene ciloleucel) för behandling av diffust storcelligt b-cellslymfom i andra linjen (2L DLBCL)
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) för behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom.
 • Roctavian (Valoktokogen-roxaparvovek) vid behandling av hemofili A
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
 • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS).
 • 177 Lu-PSMA-617 vid Prostatacancer
 • Evusheld (tixagevimab/cilgavimab) vid behandling av Covid-19

 • Lunsumio (mosunetuzumab) vid behandling av follikulärt lymfom
 • EtranaDez (etranakogen dezaparvovek) vid behandling av Hemofili b
 • Tabelekleucel vid behandling av EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom
 • Enjaymo (Sutimlimab) vid behandling av köldhemolys
 • Opduolag (relatlimab + nivolumab) vid behandling av malignt melanom
 • Spevigo (spesolimab) vid behandling av generaliserad pustulär psoriasis


Sidinformation


Senast uppdaterad
16 november 2022