Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

FINOSE, ett nordiskt samarbete

En avsiktsförklaring har undertecknats av generaldirektörerna vid de finska och norska läkemedelsverken Fimea och NoMA samt TLV, om att inleda ett samarbete.

Samarbetet är mellan HTA*- myndigheterna TLV (Sverige), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt läkemedelsverket Fimea (Finland) och kommer innebära att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi.

Företag som har ett nytt, men ännu inte godkänt läkemedel, är välkomna att kontakta någon av myndigheterna och diskutera ett eventuellt deltagande i en gemensam utvärdering. Företag som väljer att delta, lämnar in sin subventionsansökan eller ett motsvarande underlag för hälsoekonomisk utvärdering, till samtliga tre myndigheter samtidigt som de undertecknar ett avtal som tillåter myndigheterna att dela informationen mellan sig. I övrigt följs de vanliga nationella processerna. Utifrån den gemensamma utvärderingen, kommer varje myndighet att fatta ett enskilt beslut i enlighet med nationell lagstiftning.

Om en utvärdering av relativ effekt har gjorts på EU-nivå inom EUnetHTA, kan Fimea, NoMA och TLV använda den som grund för en gemensam hälsoekonomisk analys.

För att lansera detta samarbete samlade de tre nordiska myndigheterna den 27 mars, 2018 representanter inom HTA i Europa – från Europeiska Kommissionen till enskilda myndigheter i flera länder – och den globala läkemedelsindustrin för att diskutera de två nedanstående ämnena:

  • Utökat samarbete mellan HTA-myndigheter i Europa
  • Hur Real World Evidence kan göra skillnad vid HTA-beslut

Gruppen samlades på Stallmästaregården i Stockholm för en dag med nätverkande och diskussion. I dokumentet "Summary from FINOSE Strategic HTA and Industry Meeting" hittar du en sammanfattning av diskussionerna som hölls i gruppen.

Mer information om FINOSE hittar du på FINOSE:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*HTA: Health Technology Assessment (Utvärdering av medicinska metoder)

Sidinformation


Senast uppdaterad
24 januari 2024