Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

FINOSE – Nordiskt samarbete förlängt för att främja patienters tillgång till läkemedel

Den senaste FINOSE-rapporten används som grund av alla de fem nordiska länderna vid gemensam förhandling.

För att främja att patienter får tidig tillgång till nya effektiva läkemedel i de nordiska länderna, har de tre myndigheterna Fimea, NoMA och TLV bestämt sig för att förlänga FINOSE-samarbetet som startade 2017. Därför har generaldirektörerna vid respektive myndighet ingått ett nytt samarbetsavtal i juni 2020.

- Eftersom piloten varit en positiv erfarenhet, hoppas vi både på effektivitetsvinster och på att de gemensamma rapporterna används vid framtida förhandlingar. Vi kan även se att det finns ett värdefullt erfarenhetsutbyte för våra medarbetare då myndigheterna arbetar tillsammans, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

- Vi anser att vårt samarbete har gett förutsättningar för tidig och jämlik tillgång till läkemedel för våra nordiska patienter, säger Audun Hågå, generaldirektör på norska NoMA.

Under de första tre åren för FINOSE-samarbetet har de deltagande myndigheterna:

  • Skapat en process för gemensamma utvärderingar i nära samarbete
  • Skrivit tre gemensamma utvärderingsrapporter
  • Främjat dialog och förtroende mellan myndigheterna och företagen
  • Diskuterat viktiga utvärderingsmetoder för att möjliggöra en effektiv gemensam process
  • Deltagit i gemensamma rådgivningar för uppföljningsdata inom EUnetHTA

Den senaste utvärderingen från FINOSE ligger nu till grund för en gemensam förhandling som genomförs av upphandlingsfunktionerna i de fem nordiska länderna (Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige). De har bjudit in läkemedelsföretaget att ingå i en gemensam förhandlingsprocess. Myndigheterna inom FINOSE deltar dock inte i förhandlingarna.

För ytterligare information om förhandlingen kan du läsa artikeln Genterapi först ut i nordiskt samarbete [länk borttagen 2023-09-19] på Janusinfos webbplats.

Förhandlingskoordinator i regionernas samverkansmodell för läkemedel Mikael Svensson, skriver på deras webbplats att:

- Målet är att säkra en jämlik och tidsmässigt synkroniserad tillgång i de nordiska länderna. Vi behöver också nå en acceptabel kostnad.

Generaldirektören Eija Pelkonen på finska Fimea uttrycker sin vision för ett framtida FINOSE-samarbete som säkerställer att patienterna får jämlik och tidig tillgång till läkemedel som ger värde i form av bättre hälsa:

- Pilotfasen av FINOSE-samarbetet har redan visat sitt värde genom en snabb och flexibel produktionsprocess för gemensamma utvärderingar. Utvärderingsrapporterna är dock endast av värde då de används vid beslutsfattande. Det faktum att utvärderingarna inom FINOSE kan stödja gemensamma nordiska upphandlingsförhandlingar öppnar upp för en ny och inspirerande fas i FINOSE-samarbetet.

Ett stärkt nordiskt samarbete kommer öka intresset för de nordiska länderna som marknader och göra regionen mer intressant för utvecklingen av life science. Det är även FINOSE:s ambition att detta kommer leda till att länderna kommer ses som mer attraktiva för industrin.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2020
Till toppen