Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avdelningen för analys, marknad och tandvård

Avdelningen samordnar och lämnar stöd i frågor om ekonomisk analys, metodfrågor och behov av datatillgång. Avdelningen genomför uppföljning och analys av strategiska frågor samt samordnar myndighetsövergripande frågor och myndighetens internationella arbete. Avdelningen ansvarar också för det statliga tandvårdsstödet.

Avdelningschef - Fredrik Andersson

Telefon: 08 580 075 76

E-post: fredrik.andersson@tlv.se

Enheten ansvarar för analys och uppföljning av apoteks- och läkemedelsmarknaderna. Exempel på uppgifter är nationella och internationella prisjämförelser på läkemedel, fastställande av de svenska apotekens handelsmarginal samt att vara en aktiv part i internationella fora, exempelvis Euripid och PPRI.

Enhetschef - Gunilla Rönnholm

Telefon: 08 568 427 12

E-post: gunilla.ronnholm@tlv.se

Enheten för analys och samordning ansvarar bland annat för analys och uppföljning av användningen av läkemedel och förbrukningsartiklar samt begränsningar och villkor av subventionsbeslut. Enheten ansvarar även för samordning och koordination av TLV:s internationella frågor och medverkan och av TLV:s myndighetsövergripande frågor.

Tf. enhetschef - Jonas Nilsson

Telefon: 08 568 420 72

E-post: jonas.nilsson@tlv.se

Tandvårdsenheten ansvarar för utformningen av tandvårdsstödet bland annat i fråga om vilka åtgärder som ska vara ersättningsberättigande. Enheten beslutar också om referenspriser, beloppsgränser och ersättningsgrader inom högkostnadsskyddet för tandvård. Enheten analyserar utvecklingen på tandvårdsområdet och håller utbildningar om tandvårdsstödet.

Enhetschef - Gun-Britt Lundin

Telefon: 08 568 420 89

E-post: gun-britt.lundin@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022