Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avdelningen för prisreglering och tillsyn

Avdelningen utreder ansökningar om subvention och pris för bland annat förbrukningsartiklar, generiska läkemedel, biosimilarer, nya beredningsformer av ett läkemedel och prisändringar. Vidare ansvarar avdelningen för reglerna kring det generiska utbytet samt genomför uppföljning och tillsyn enligt lagen om läkemedelsförmåner.

Avdelningschef - Cecilia Frostegård

Telefon: 08 580 075 72

E-post: cecilia.frostegard@tlv.se

Enheten ansvarar för prisändringar för läkemedel inom förmånerna, det generiska utbytessystemet (periodens vara), takprisreglering samt ansökningsärenden rörande nya generiska läkemedel, nya parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel, nya styrkor och förpackningar. Enheten ansvarar även för utbildningsinsatser rörande läkemedelsförmånerna.

Enhetschef – Jenny Carlsson

Telefon: 08 562 254 07

E-post: jenny.carlsson@tlv.se

Enheten ansvarar för att fatta beslut om pris och subvention inom en mängd olika ärendetyper. Några exempel är nya generika, nya förpackningar, nya beredningsformer, biosimilarer och förbrukningsartiklar. På enheten ligger också ansvaret för att fatta beslut om prishöjningar på produkter som redan ingår i högkostnadsskyddet.

Enhetschef – Eva Ridley

Telefon: 08 580 075 15

E-post: eva.ridley@tlv.se

Tillsynsverksamheten inom TLV håller uppsikt över apotekens följsamhet till utbytesregelverket och prissättning av läkemedel samt läkemedelsföretagens tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. Vidare agerar myndigheten på anmälningar från aktörer och allmänhet rörande misstänkta oegentligheter som har koppling till läkemedelsförmånslagen.

Tf. enhetschef - Therese Gennevall

Telefon: 08 580 075 13

E-post: therese.gennevall@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022