Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av fyra ledamöter och en ordförande.

Regeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden, men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Staffan Bengtsson
Ordförande
Tidigare överintendent och statssekreterare

Lena Nyberg
Generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vice ordförande. Ersättare för Staffan Bengtsson

Jessica Bylund
Utredningschef, Statskontoret

Lars Christersson
Nationellt Odontologiskt Ansvarig, Smile Tandvård (Colosseum Smile AB)
Legitimerad tandläkare, odontologie doktor och specialist i parodontologi

Emelie Lindahl
Avdelningschef, stf generaldirektör Myndigheten för delaktighet

Annri Thimstrand
Ersättare för Lena Nyberg
Tandvårdsdirektör, Folktandvården Västernorrland

Michael Koch
Ersättare för Jessica Bylund
Kommersråd Kommerskollegium

Andreas Cederlund
Ersättare för Lars Christersson
Områdeschef Specialisttandvård, Folktandvården Stockholms län AB

Per Åkesson
Ersättare för Emelie Lindahl
Analytiker Försäkringskassan

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022