Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Patientsamverkan

Patientsamverkan är en prioriterad fråga för TLV då myndigheten fattar beslut som i hög grad påverkar patienter. En öppen dialog med patientrepresentanter skapar en bättre förståelse på TLV om hur det är att leva med en viss sjukdom och hur patienterna upplever besök på apotek eller behandlingar i tandvården. Kunniga och välinformerade patienter bidrar också till bättre användning av läkemedel, medicinteknik och tandvård.

Policy och metodstöd för patientsamverkan

TLV:s policy för patientsamverkan tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientsamverkan både för patientrepresentanter och för medarbetare på TLV. Den tar bland annat upp vikten av patientinvolvering, vikten av att redovisa intressekonflikter, krav på tillgänglighet för alla patientgrupper, ersättningsfrågor med mera.

Policyn är kopplad till TLV:s metodstöd som är ett verktyg för både myndigheten och patientrepresentanter att tillsammans tydliggöra syfte, förutsättningar och förväntningar vid patientsamverkan. Både policyn och metodstödet har tagits fram i dialog med patientrepresentanter.

Forum för patientsamverkan

Patienter finns representerade i Insynsrådet och i TLV:s beslutande nämnder, Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd.

Återkommande är Dialogforum, som är TLV:s samverkansforum med patient-, konsument och pensionärsorganisationer. Dialogforum genomförs en gång om året och programmet tas fram av en programkommitté med patientrepresentanter och medarbetare från TLV.

TLV arrangerar också rundabordssamtal inom olika terapiområden, så som diabetes och onkologi. Då bjuder TLV in både profession och patientföreträdare från olika organisationer för att gemensamt diskutera aktuella frågor för att få en ökad förståelse för varandras olika perspektiv.

Myndigheten bjuder också in patientföreträdare till strategiska diskussioner i olika regeringsuppdrag som myndihgeten har.

Myndighetsgemensamt nätverk

TLV ingår i ett patient- och brukarnätverk tillsammans med åtta andra myndigheter. Syftet med nätverket är att dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet, och även ordna en återkommande utbildning för patientrepresentanter och anställda på myndigheterna för att höja kunskapen om varandras förutsättningar och arbetssätt. Övriga myndigheter är Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Frågor

Har du frågor om TLV:s arbete med patientsamverkan, kontakta patientsamverkanskansgruppen

Sidinformation


Senast uppdaterad
2 november 2023
Till toppen