Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Astma, KOL och hosta

Resultatet av genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta presenterades den 22 maj 2007. Här hittar du rapporten i sin helhet, en sammanfattning och ett kort faktablad om vilka läkemedel som är subventionerade efter genomgången.

Totalt behåller drygt 40 läkemedel sin subvention. Bisolvon får begränsad subvention i fortsättningen.

Sju läkemedel förlorar sin subvention:

  • Efedrinhydroklorid APL (oral lösning)
  • Efedrinhydroklorid i Quilla Simplex APL
  • Lepheton - Desentol APL
  • Lomudal (inhalationspulver)
  • Mollipect
  • Teovent (tablett)
  • Theo-Dur

Vi har beslutat att ta bort subventionen för ytterligare två läkemedel, men dessa beslut har överklagats. Det gäller Asmanex Twisthaler och Efedrinhydroklorid APL (kapsel).

För astmaläkemedlen finns det billigare alternativ kvar inom förmånen med lika bra eller bättre medicinsk effekt.

Vi anser att hosta och slem till följd av en förkylning ger så kortvariga och lindriga besvär att det inte är rimligt att subventionera läkemedel mot dessa symtom.

Besluten i denna genomgång beräknas frigöra cirka 40 miljoner kronor per år. Pengarna skulle kunna användas till angelägna områden inom sjukvården.

Externa experter

Följande personer anlitades som externa experter för arbetet med genomgången av läkemedel vid astma, KOL och hosta:

  • överläkare Mona Palmqvist, Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • distriktsläkare Björn Tilling, Vårdcentralen i Åtvidaberg.
  • överläkare Carl-Axel Hederos, Barn- och ungdomsmottagningen, Vårdcentralen Gripen i Karlstad.

Sidinformation


Publicerad
1 oktober 2008