Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Magsyrarelaterade symtom

Resultatet av genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra presenterades den 19 januari 2006. Här hittar du rapporten i sin helhet, en sammanfattning och ett kort faktablad om vilka magsyraläkemedel som är subventionerade efter genomgången.

Vi har beslutat att följande läkemedel ska vara subventionerade:

 • Kopior av Losec (omeprazol)
 • Pantoloc (pantoprazol)
 • Nexium (esomeprazol) får begränsad subvention. Det subventioneras bara vid konstaterat sår i matstrupen eller då kopior av Losec eller andra protonpumpshämmare inte gett ett tillfredsställande behandlingsresultat.
 • Nexium Hp, ett kombinationspreparat av Nexium och antibiotika, får behålla sin subvention som tidigare.
 • Cytotec (misoprostol) får begränsad subvention vid förebyggande av sår orsakade av inflammationsdämpande läkemedel (NSAID).

Vi har samtidigt beslutat att följande läkemedel inte ska subventioneras:

 • Pariet (rabeprazol)
 • Lanzo (lansoprazol)
 • Losec, Losec mups, Losec Medartuum
 • Samtliga H2-blockerare
 • Andapsin (sukralfat)
 • Gaviscon (alginsyra)
 • Novaluzid (aluminium, magnesium)

Flera företag har överklagat vårt beslut. Därför kommer följande läkemedel att vara fortsatt subventionerade tills frågan avgjorts av domstol, trots att vi har beslutat att de inte längre ska ha subvention:

 • Lanzo
 • Losec Medartuum
 • Andapsin
 • Famotidin Hexal (famotidin)
 • Artonil (ranitidin)
 • Ranitidin Hexal
 • Ranitidin Sandoz

Samhället kan spara 175 miljoner kronor per år genom att kopior av Losec subventioneras men inte likvärdiga, dyrare läkemedel. Patienterna får lika bra behandling med de likvärdiga kopiorna. Pengarna som frigörs skulle kunna användas till nya innovativa behandlingsmetoder eller till andra angelägna områden inom sjukvården.

Externa experter

Följande personer anlitades som externa experter för arbetet med genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra:

 • Docenten Greger Lindberg, överläkare vid Gastroenterologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
 • Specialisten i allmän- och internmedicin Ingrid Brinkmanis, distriktsläkare vid Husläkarmottagningen Västervården, Vällingby.

Sidinformation


Publicerad
1 oktober 2008